Congres Familiekunde Vlaanderen heeft als thema ‘Waar woonden mijn voorouders’?

In 2017 viert Familiekunde Vlaanderen regio Brugge haar vijftigste verjaardag. Dat wordt gevierd in de Stadshallen op de markt van Brugge met een tweedaags evenement.

Op zaterdag 25 maart vindt het 52ste congres van Familiekunde Vlaanderen plaats met als thema ‘Waar woonden mijn voorouders?’ en op zondag 26 maart is er de Dag van de Familiegeschiedenis, een kennismakingsdag voor het brede publiek. Tijdens deze twee dagen vindt ook een genealogische en heemkundige beurs plaats.

Het programma voor beide dagen ontdek je hieronder.
 
 

Programma 52ste congres Familiekunde Vlaanderen
Zaterdag 25 maart 2017 in het belfort te Brugge

9u-10u Onthaal
10u Verwelkoming
10u30 ‘Waar woonden mijn voorouders?’ aan de hand van belastingboeken uit het ancien régime: penningkohieren, land- quote-, verhoofdings-, en tiendenboeken, … (Pieter Beyls)
11u30 ‘Waar woonden mijn voorouders?’ aan de hand van andere archiefbronnen van voor de Franse Revolutie: staten van goed, wezenakten, wettelijke passeringen, leningsakten, straatschouwingen, kerkrekeningen, … (Wilfried Devoldere)
12u30-14u30 Broodjeslunch en genealogische beurs
14u30 ‘Waar woonden mijn voorouders?’ aan de hand van erfenisaangiften en de prekadastrale kaarten/documenten (Martin Lievens)
15u30 Presentatie van Kaart en Huis Brugge, het informatieplatform voor historisch geografisch onderzoek in Brugge (HisGis) (Jan Dhondt, Stadsarchief Brugge)
16u30 Ceremonie
17u30 Ontvangst in stadhuis, gevolgd door receptie
19u00 Diner Crown Plaza (voor ingeschrevenen)

Programma 3de Dag van de Familiegeschiedenis
Zondag 26 maart 2017 in het belfort te Brugge

10u Voorstelling website Familiegeschiedenis.be (Davy Verbeke, Instituut voor Publieksgeschiedenis)
11u Wat kan DNA-onderzoek bieden aan de genealoog? (Marc Van den Cloot, Familiekunde Vlaanderen)
14u Het verleden in een digitaal jasje. Kennismaking met het Rijksarchief, de digitaliseringsprojecten en de zoekrobot (Annelies Coenen, Rijksarchief)
15u Macht, malaise en migratie: het leven van een familie in het turbulente Vlaanderen tussen 1500-1700. Een studie op basis van genealogisch, genetisch en historisch onderzoek (Robert Philippo, PhilGene)

Deelname aan de Dag van de familiegeschiedenis 2017 op zondag 26 maart is geheel gratis, alsook de doorlopende genealogische en heemkundige beurs op beide dagen.

Meer informatie en het inschrijvingsformulier vind je op de website van Familiekunde Vlaanderen.

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.