262 heemkundige tijdschriften vinden al weg naar Erfgoedbibliotheek

Zoals elk jaar zat Heemkunde Vlaanderen begin 2014 samen met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in het kader van de overeenkomst die beide organisaties rond het bewaren van heemkundige publicaties hebben. We overliepen wat er in 2013 gebeurde en wat er in 2014 verandert. (Wil je over de overeenkomst meer weten, lees dan het artikel dat verscheen in Bladwijzer)

Deponeringen in 2013

In 2013 vonden 262 titels van heemkundige tijdschriften/jaarboeken hun weg naar de Erfgoedbibliotheek. We wisten al langer dat er heel wat wordt geschreven en uitgegeven door de heemkundige kringen, maar dit is toch een indrukwekkend cijfer. Ondanks dit hoge aantal, stelden we vast dat er nog enkele kringen zijn die hun publicaties niet gratis sturen. We hopen dat we hen kunnen overtuigen om samen met de andere kringen te deponeren. Vaak heeft het achterblijven te maken met vergetelheid of onwetendheid, bijvoorbeeld door een wissel binnen een bestuur.

Wat met nieuwsbrieven?

Sommige kringen sturen ook een nieuwsbrief. Wegens plaatsgebrek kunnen die niet altijd op lange termijn bewaard worden. Het betreft dan nieuwsbrieven met weinig tot geen gegevens die bijdragen aan het historisch onderzoek en die gericht zich aan de leden (bijvoorbeeld berichten over voorbije en komende activiteiten).

Toch kan het interessant zijn om de nieuwsbrief op te sturen. Het gebeurt immers vaak dat de Erfgoedbibliotheek via die weg op de hoogte komt van de recente uitgave van de kring en besluit ze aan te kopen. In 2013 werden zo rechtstreeks bij 35 heemkundige kringen in totaal 58 titels aangekocht. Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd de Erfgoedbibliotheek een publicatie gratis aanbieden, wat in 2013 door 6 heemkundige kringen gebeurde.

Digitaal deponeren?

Naast de bovenstaande tijdschriften/jaarboeken zijn er ook kringen die hun publicatie digitaal verspreiden. De Erfgoedbibliotheek staat sinds 2013 in voor een goede bewaring, op voorwaarde dat de publicatie een inhoudelijke meerwaarde heeft voor het historisch onderzoek. Een digitale versie heeft de voorkeur bij de Erfgoedbibliotheek, omdat ze zo op plaats kunnen besparen.

Aangezien het technisch mogelijk is om digitale publicaties online te raadplegen via de catalogus van de Erfgoedbibliotheek, dien je als heemkundige kring best te vermelden of je hiermee akkoord gaat. Zorg in ieder geval dat alles omtrent auteursrechten geregeld is.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.