175 jaar Gentse Feesten

Halfweg 2017 sloegen Stad Gent, Liberaal Archief/Liberas en Huis van Alijn de handen in elkaar voor een project 175 jaar Gentse Feesten. Op 31 mei 2018 werd intussen het boek 175 jaar Gentse Feesten voorgesteld (Pandora Publishers). Van 9 juni tot 2 september 2018 loopt in het Huis van Alijn een Gentse Feesten Expo.

Bart D’hondt en Ruben Mantels, historici van Liberaal Archief/Liberas, verrichtten maandenlang opzoekingswerk. Dit gebeurde niet enkel in de eigen collectie maar ook bij andere Gentse collectiebeherende instellingen (Archief Gent, Universiteitsbibliotheek Gent,…) en in privé-verzamelingen. Bij dit onderzoek werd eveneens een tiental studenten ingeschakeld van de opleiding Geschiedenis Universiteit Gent. De hoeveelheid interessant materiaal die bij deze zoektocht werd bijeengebracht kon onmogelijk volledig in het boek of in de expo verwerkt worden.

Net daarom besloot Liberaal Archief/Liberas een eigen digitale expo in te richten. Tientallen foto’s en een tijdslijn geven verdere informatie over het verleden van de Gentse Feesten. Een deel van de informatie is Engelstalig zodat ook buitenlandse bezoekers hun weg vinden. De site www.gentsefeesten175.be blijft ook na de zomer 2018 online.

Met de uitbouw van deze webtentoonstelling gaat Liberaal Archief/Liberas verder de digitale weg op. Sinds april 2018 geeft een nieuwe website gekoppeld aan het Atlantis-beheerssysteem de collectie digitale zichtbaarheid.

www.gentsefeesten175.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Heemkundig nieuws.