Vorming

Heemkunde Vlaanderen biedt haar doelgroep telkens in het voor- en najaar nieuwe vormingen aan. Deze vorming kan gaan over regelgeving, inhoudelijk heemkundig/historisch onderzoek, vrijwilligersmanagement, archief en documentatie, beheer en ontsluiting van een lokale erfgoedcollectie of andere aspecten van de werking van een lokale erfgoedvereniging.

Vormingsaanbod voorjaar 2016

vorming_voorjaar_2016_pop_up
vorming_voorjaar_2016_pop_up
vorming_voorjaar_2016_adsm
vorming_voorjaar_2016_adsm

Afdrukken

Laatst bewerkt op 28/01/2016