In beeld. Heemdag 2013

De jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag van Heemkunde Vlaanderen vond dit jaar plaats in Heers op zaterdag 21 september en stond in het teken van kasteelbewoners, hun verblijven en hun invloed.

Opgericht als middeleeuwse versterkingen, evolueerden kastelen in de loop der tijd tot luxueuze verblijfplaatsen voor de bovenlaag van de samenleving. Deze heemdag dompelde de deelnemers onder in het kasteelleven van weleer en nam hen mee naar de kasteeleigenaars en hun huishouding, waarin ieder zijn of haar rol speelde om het raderwerk gesmeerd te laten draaien.

In de namiddag werd de besloten wereld van het kasteel verlaten. Kasteeldomeinen drukten immers ook hun stempel op het wel en wee van de bredere samenleving. Fantaseer je ook wel eens over de mysterieuze wereld van kastelen en hun bewoners? Op deze heemdag werd een tipje van de sluier gelicht. Een unieke kans om kennis te maken met de verborgen leefwereld van wie de kastelen bevolkte.

Aan het einde van de dag werd traditioneel het Jozef Weyns-eremerk uitgereikt. Dit jaar ging dat naar Jan Kolhbacher, stichter en bezieler van de Stichting Erfgoed Eisden.

Het eremerk werd in 1984 ingesteld als eerbetoon aan dr. Jozef Weyns, eerste conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk en vierde nationaal voorzitter van het toenmalige Verbond voor Heemkunde. Het wordt uitgereikt aan iemand die zich op het vlak van de heemkunde uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt.


Geplaatst in Evenementen.