Het gemeentearchief: eindpunt of startpunt?

Dinsdag 22 oktober vindt in Lokeren een reflectiemoment plaats over het belang en de betekenis van een gemeentearchief. Dit reflectiemoment in de vorm van een panelgesprek is een initiatief van Erfgoedcel Waasland en het Stadsarchief van Lokeren.

Op zaterdag 22 oktober 1988, precies een kwarteeuw geleden, werd de huidige stedelijke archiefbewaarplaats van Lokeren in gebruik genomen. Die verjaardag wordt aangegrepen om een reflectie op te zetten over de opdracht en het belang van gemeentelijke of stedelijke archiefdiensten en hun maatschappelijk nut. Men focust in bijzonder op hun nut ten behoeve van de plaatselijke geschiedschrijving en de lokale erfgoedzorg.

Praktisch

Het reflectiemoment vindt plaats op dinsdag 22 oktober om 19u30 in de Torenzaal, Torenstraat 1, 9160 Lokeren. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Bezorg de Erfgoedcel Waasland (erfgoedcel@interwaas.be of 03 780 52 10) ten laatste op 14 oktober 2013 je gegevens: naam organisatie, voornaam en naam, adres e-mailadres en telefoonnummer.

Programma

  • 19u15 Ontvangst
  • 19u30 Verwelkoming door mevrouw Marina Van Hoorick (schepen van cultuur van Lokeren)
  • 19u40 Panelgesprek met Luc Coenen (Stadsarchief van Lier), Sandrin Coorevits (Stadsarchief van Waregem), Carine Goossens (Gemeentearchief van Beveren-Waas) en Piet Van Bouchaute (Stadsarchief van Sint-Niklaas) en moderator Prof. Dr. Gustaaf Janssens
  • 20u50 Vragen uit het publiek
  • 21u15 Uitsmijter door de heer Remi Audenaert (voorzitter van Interwaas)
  • 21u30 Receptie

Meer informatie over ‘Het gemeentearchief: eindpunt of startpunt? Reflectiemoment over het belang en de betekenis van een gemeentearchief.’ vind je op de website van Erfgoedcel Waasland.

Dit reflectiemoment is een initiatief van de Erfgoedcel Waasland en het Stadsarchief van Lokeren in samenwerking met het Waas Archievenoverleg, de gemeentearchieven Beveren, Lier, Sint-Niklaas en Waregem en Prof. Dr. Gustaaf Janssens.

Geplaatst in Varia.