Heemkunde Actueel 2016: terugblik

Op zaterdag 19 november verzamelden heemkundigen van over heel Vlaanderen in Mechelen om zich samen te buigen over de vraag ‘hoe benaderen we heemkunde op een hedendaagse manier en kunnen we er een eigentijds imago aan geven?’. Een uitgebreid verslag van deze studienamiddag volgt in Bladwijzer 19 (april 2017). Voor wie niet kan wachten, zijn […]

Heemkunde Actueel 2016

Op zaterdag 19 november organiseert Heemkunde Vlaanderen de jaarlijkse studienamiddag Heemkunde Actueel. Deze zesde editie, die opnieuw plaatsvindt in Mechelen, richt zich op iedereen die zich wil laten inspireren door de (meer)waarde en het belang van heemkunde en lokaal erfgoed. Lokale erfgoedverenigingen zijn voor gemeenten vaak van onschatbare waarde. Ze brengen niet alleen het verleden […]

Studiedag: De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna?!

De afgelopen twee jaren zijn er al allerlei activiteiten en evenementen geweest om de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Heel wat mensen uit de erfgoedsector en het onderwijs kijken vooruit en stellen zich nu dan ook de vraag: wat kunnen we de komende twee jaar nog doen rond de Eerste Wereldoorlog? Daarom zal er op 26 […]

Heemkunde Actueel 2015: terugblik

Op zaterdag 14 november verzamelden heemkundigen van over heel Vlaanderen om samen na te denken en te debatteren over het belang van heemkunde en lokaal erfgoed voor het lokale beleidsniveau en voor andere sectoren. Een uitgebreid verslag van deze studienamiddag volgt in Bladwijzer 16 (april 2016). Voor wie niet kan wachten, zijn hieronder al een […]

Ontmoetingsdag over erfgoed en onderzoek van de Eerste Wereldoorlog

Op 9 december 2015 vindt in Brussel een ontmoetingsdag rond de Eerste Wereldoorlog plaats, met als doel onderzoekers en erfgoedwerkers dichter bij elkaar te brengen en de vaak bediscussieerde kloof tussen academisch onderzoek en de erfgoedsector te overbruggen. De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ligt al achter ons. De vraag kan nu […]

Heemkunde Actueel 2015

Op zaterdag 14 november organiseert Heemkunde Vlaanderen de jaarlijkse studienamiddag Heemkunde Actueel. Op deze vijfde editie, die opnieuw plaatsvindt in Mechelen, nodigt Heemkunde Vlaanderen iedereen uit om na te denken en te debatteren over de (meer)waarde en het belang van heemkunde en lokaal erfgoed voor het lokale beleidsniveau en voor andere sectoren. Lokale erfgoedverenigingen zijn voor […]