Meer nieuws » RSS

Meer dan 1,2 miljoen historische krantenpagina’s online via BelgicaPress →  27/04/2015

De Koninklijke Bibliotheek van België brengt in de loop van het jaar meer dan 1,2 miljoen historische krantenpagina’s online via het platform BelgicaPress. Momenteel zijn al zo’n 350.000 pagina’s beschikbaar. Rechtenvrije kranten uit de periode 1831 en 1918 kan je dus voortaan van thuis uit consulteren. De Koninklijke Bibliotheek is al sinds 2006 bezig met […]

Bladwijzer 13. Van prinsessen tot karren en digitale beelden →  24/04/2015

In het nieuwste nummer van Bladwijzer. Wegwijs met Heeemkunde Vlaanderen vind je onder meer een goedgevuld onderzoekskatern met tips voor onderzoek met bevolkingsregisters en bidprentjes. Daarnaast worden er ook enkele projecten voorgesteld met interessante methoden zoals het gebruik van Quantum GIS bij MAGIS Brugge. Ook het project van 30 jaar Ghanezen in Gent en de […]

Lancering artikelendatabank op 30 mei! →  23/04/2015

Het afgelopen jaar verzamelde Heemkunde Vlaanderen dankzij de hulp van talloze vrijwilligers niet minder dan 160.000 artikelbeschrijvingen uit 205 tijdschriften van 198 verenigingen in één centrale databank. We staan te popelen om deze toegankelijk te maken voor de vele heemkundigen en academische historici in Vlaanderen. Dankzij deze databank kan iedereen binnenkort met één simpele zoekactie […]

Week van de Smaak 2015: ‘VergETEN?’ →  02/04/2015

Van 12 tot 22 november vindt in heel Vlaanderen de Week van de Smaak plaats met als thema ‘VergETEN’. Veel van ons eten lijkt misschien vergeten maar is dat niet, en verdient het om gekoesterd te blijven. Wie een activiteit wil aanmelden, kan dit nog tot en met 30 juni. De Week van de Smaak […]

Belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht →  02/04/2015

Op 26 maart werd in Gent een formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht: vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE. Dat klinkt als oké en daarmee is meteen de positieve inzet van deze krachtenbundeling voor de toekomstige ontwikkeling in het cultureel-erfgoedveld duidelijk. Een afgevaardigde van Heemkunde Vlaanderen is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van deze vzw. […]

Historische Kempense kranten online →  31/03/2015

Erfgoedcel k.ERF liet in 2014 enkele waardevolle krantencollecties digitaliseren. Vanaf nu zijn deze kranten ook allemaal online doorzoekbaar via www.kempensekranten.be. Het gaat onder andere om het Annonceblad van Mol, het Baelens Weekblad, de Meerhoutenaar en het Nieuwsblad van Geel. Kranten bevatten een schat aan informatie, maar zijn erg fragiel. Een digitale kopie maken is daarom […]