Meer nieuws » RSS

Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen →  28/07/2016

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale […]

Nieuwe coördinator voor Heemkunde Vlaanderen: Barbara Temmerman →  25/07/2016

Sinds 18 juli heeft Barbara Temmerman als nieuwe coördinator de ploeg van Heemkunde Vlaanderen vervoegd. Barbara studeerde Kunstwetenschappen en Archeologie aan de VUB, gevolgd door een aggregatie. Vanaf 2002 werkte ze bij de VUB aan een doctoraal proefschrift over het crematiegrafveld van het Limburgse Neerharen-Rekem, uit de late bronstijd-vroege ijzertijd, waarmee ze in 2007 promoveerde. […]

Buurten met Erfgoed neemt de basisscholen van Beernem mee op zoektocht →  07/07/2016

Het project ‘Buurten met erfgoed’ neemt basisscholen mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving. Want erfgoed vind je overal, of het nu gaat om landschappen, gebouwen, verhalen of gebruiksvoorwerpen  … Aan de hand van pilootprojecten wil ‘Buurten met erfgoed’ de banden aanhalen tussen scholen en al dit lokale erfgoed. Leraren (en (groot)ouders) werken […]

Erfgoedbank Brussel toont verborgen parels →  29/06/2016

De Erfgoedbank Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is online. Sinds vorige week kan iedereen via www.erfgoedbankbrussel.be het (zw)erfgoed van de Brusselaars bekijken. De focus ligt op materiaal dat niet wordt bewaard in musea of archieven en soms dreigt verloren te gaan, zoals collecties van privéverzamelaars, families, verenigingen en heemkundige kringen. Over welk erfgoed gaat […]

Afslanking provincies goedgekeurd →  29/06/2016

De Vlaamse regering heeft op 27 mei 2016 een akkoord bereikt over de afslanking van de provincies. Zoals afgesproken in het regeerakkoord zullen de provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn, cultuur… meer uitoefenen. De provincies krijgen een jaar extra om de bevoegdheden over te dragen naar de Vlaamse of lokale overheid. De definitieve […]

Goede praktijkvoorbeelden gezocht over vrijwilligerswerk in de erfgoedsector →  13/06/2016

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de erfgoedsector.  Hiervan zijn Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en FARO zich goed bewust. Daarom zijn we op zoek naar inspirerende praktijkvoorbeelden, om die vervolgens te kunnen delen met de hele erfgoedsector. Jij kan ons helpen in deze zoektocht. Ben je betrokken bij een vrijwilligerswerking waar je best fier op bent? Laat het […]