Meer nieuws » RSS

Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden →  21/01/2016

Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Terecht, wat ons betreft! Elk van deze verenigingen heeft een eigen karakter met activiteiten die nauwelijks meer uiteen kunnen lopen. Maar hoe zit het met de geschiedenis van elk van deze verenigingen? Hoe breng je het verenigingsleven van 50 of […]

Cursusreeks: Aan de slag met archief en documentatie →  20/01/2016

Archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Oostende. De cursus is er voor iedereen met een collectie […]

Cursusreeks Erfgoededucatie. Lokaal erfgoed op maat van jongeren?! →  19/01/2016

Jongeren en erfgoed, het lijkt een moeilijke combinatie. Niets is minder waar, ook in het secundair onderwijs is er heel veel ruimte voor erfgoededucatie. Maar hoe zit het secundair onderwijs nu in elkaar? Waar kan je met je collectie een meerwaarde geven? Welke vakken en richtingen sluiten er het best bij aan? Hoe kan je […]

Meer dan een pop-up. Waardevolle en betaalbare erfgoedtentoonstellingen voor één dag →  15/01/2016

Bij lokale of regionale publieksevenementen, zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag en/of Open Kerkendagen, organiseren erfgoedbeheerders activiteiten voor één dag om hun erfgoed in de kijker te zetten. Het meest gebruikte medium hiervoor is de klassieke tentoonstelling. Vaak vergt de organisatie van een dergelijke ééndagsexpo een grote inzet die dan nog eens met een krap budget gerealiseerd […]

Proeven van Tijd-Schrift? →  13/01/2016

In december verscheen het dertiende nummer van Tijd-Schrift, heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen. Al vier jaar lang brengt Heemkunde Vlaanderen via dit tijdschrift bijdragen van academische kwaliteit voor een breed publiek over nieuwe en vaak verrassende thema’s. Zo staat het recent verschenen nummer helemaal in het teken van het thema ‘lichaam’, een grotendeels nieuw onderzoeksterrein […]

Bladwijzer 15: van goedkope software tot de 18de-eeuwse Villaretkaart →  23/12/2015

In het nieuwste nummer van Bladwijzer. Wegwijs met Heemkunde Vlaanderen vind je onder meer een goedgevuld beheerskatern met tips om de softwarekosten van je vzw te beperken en over de werking van erfgoedraden in Vlaanderen. Daarnaast vind je er ook artikels over Familiekunde Vlaanderen, de Villaretkaart, de mysterieuze ‘checksums’ en nog veel meer. Bladwijzer bundelt […]