Meer nieuws » RSS

Muzikale infobundel voor Nacht van de Geschiedenis 2017 →  31/05/2016

2017 wordt een feestjaar voor de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds: het is immers de vijftiende keer dat de Nacht van de Geschiedenis zal plaatsvinden. Hou alvast dinsdag 21 maart vrij in je agenda! Om je op weg te helpen bij het organiseren van een activiteit met als thema muziek, publiceerde het Davidsfonds […]

Heemdag 2016 | Stielen met stijl. Ambachten en tewerkstelling in het verleden →  30/05/2016

De industriële revolutie greep grondig in op onze arbeidsprocessen, de overdracht van beroepskennis, het volume en de kwaliteit van de producten, enzovoort. Maar zoals veel revoluties veranderde niet alles op een dag. Ambachten blijven tot vandaag bestaan, en volgens velen zijn we klaar voor een heropleving of komen toch bepaalde aspecten terug. Zo is de roep naar thuiswerken soms heel nadrukkelijk te horen. De jaarlijkse […]

Dag van de trage weg op 15 en 16 oktober →  26/05/2016

Op de Dag van de Trage Weg ijveren in heel België mensen voor het behoud en een beter beheer van trage wegen. Het is belangrijk om dit uniek patrimonium te beschermen. Veel van deze wegen zijn eeuwenoude verbindingen. Ze zijn de dragers van de lokale geschiedenis, vertellen een verhaal of legende. Je kan hen helpen […]

Vermijd schadeclaims. Vergeet het auteursrecht niet →  24/05/2016

Lokale erfgoedverenigingen publiceren regelmatig en op zeer veel verschillende manieren. Een ondoordachte omgang met auteursrecht van het materiaal dat je daarvoor gebruikt, kan je als vereniging duur te staan komen. Nochtans is het niet eenvoudig om door de bomen het bos nog te zien in de complexe regelgeving van het auteursrecht en de naburige rechten. Heemkunde […]

Meer dan een pop-up. Waardevolle en betaalbare erfgoedtentoonstellingen voor één dag →  15/05/2016

Bij lokale of regionale publieksevenementen, zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag en/of Open Kerkendagen, organiseren erfgoedbeheerders activiteiten voor één dag om hun erfgoed in de kijker te zetten. Het meest gebruikte medium hiervoor is de klassieke tentoonstelling. Vaak vergt de organisatie van een dergelijke ééndagsexpo een grote inzet die dan nog eens met een krap budget gerealiseerd […]

Bladwijzer 16: van bedrijfsgeschiedenis tot e-mails archiveren →  27/04/2016

In het nieuwste nummer van Bladwijzer. Wegwijs met Heemkunde Vlaanderen vind je onder meer een goedgevuld behoud-en-beheerkatern met tips om e-mails te archiveren en het bewaren van sport- en podiumkunstenerfgoed. Daarnaast vind je er ook artikels over Erfgoed Brabant, erfgoedactiviteiten voor kinderen, bedrijfsgeschiedenis en nog veel meer. Bladwijzer bundelt elke vier maanden praktische bijdragen over […]