Meer nieuws » RSS

Afslanking provincies goedgekeurd →  29/06/2016

De Vlaamse regering heeft op 27 mei 2016 een akkoord bereikt over de afslanking van de provincies. Zoals afgesproken in het regeerakkoord zullen de provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn, cultuur… meer uitoefenen. De provincies krijgen een jaar extra om de bevoegdheden over te dragen naar de Vlaamse of lokale overheid. De definitieve […]

Goede praktijkvoorbeelden gezocht over vrijwilligerswerk in de erfgoedsector →  13/06/2016

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de erfgoedsector.  Hiervan zijn Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en FARO zich goed bewust. Daarom zijn we op zoek naar inspirerende praktijkvoorbeelden, om die vervolgens te kunnen delen met de hele erfgoedsector. Jij kan ons helpen in deze zoektocht. Ben je betrokken bij een vrijwilligerswerking waar je best fier op bent? Laat het […]

Gezocht: het leukste jeugdbewegingsspel ooit! →  13/06/2016

Elke jeugdbeweging heeft een spel dat iedereen kent, dat elk jaar op kamp wordt gespeeld, of dat al jarenlang gespeeld wordt tijdens de opening. Iedereen kan meedoen zonder dat de spelregels ergens moeten worden opgeschreven, laat staan gelezen. Elke jeugdbeweging heeft een spel dat een echte traditie is geworden binnen de groep. Daarom gaan we op zoek […]

Muzikale infobundel voor Nacht van de Geschiedenis 2017 →  31/05/2016

2017 wordt een feestjaar voor de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds: het is immers de vijftiende keer dat de Nacht van de Geschiedenis zal plaatsvinden. Hou alvast dinsdag 21 maart vrij in je agenda! Om je op weg te helpen bij het organiseren van een activiteit met als thema muziek, publiceerde het Davidsfonds […]

Heemdag 2016 | Stielen met stijl. Ambachten en tewerkstelling in het verleden →  30/05/2016

De industriële revolutie greep grondig in op onze arbeidsprocessen, de overdracht van beroepskennis, het volume en de kwaliteit van de producten, enzovoort. Maar zoals veel revoluties veranderde niet alles op een dag. Ambachten blijven tot vandaag bestaan, en volgens velen zijn we klaar voor een heropleving of komen toch bepaalde aspecten terug. Zo is de roep naar thuiswerken soms heel nadrukkelijk te horen. De jaarlijkse […]

Dag van de trage weg op 15 en 16 oktober →  26/05/2016

Op de Dag van de Trage Weg ijveren in heel België mensen voor het behoud en een beter beheer van trage wegen. Het is belangrijk om dit uniek patrimonium te beschermen. Veel van deze wegen zijn eeuwenoude verbindingen. Ze zijn de dragers van de lokale geschiedenis, vertellen een verhaal of legende. Je kan hen helpen […]