Meer nieuws » RSS

Frauke Hens is nieuwe versterking voor Heemkunde Vlaanderen →  31/08/2016

Op 1 augustus trad Frauke Hens in dienst als administratief bediende bij Heemkunde Vlaanderen. Ze zal er de werking van het team ondersteunen. Frauke volgde een lerarenopleiding voor het secundair onderwijs met als onderwijsvakken Project Kunstvakken en Wiskunde. Nadien vervolledigde ze haar studies met een Bachelor na Bachelor opleiding Cultuurmanagement waar ze stage deed bij Mooss […]

Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden →  29/07/2016

Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Terecht, wat ons betreft! Elk van deze verenigingen heeft een eigen karakter met activiteiten die nauwelijks meer uiteen kunnen lopen. Maar hoe zit het met de geschiedenis van elk van deze verenigingen? Welke verenigingen zijn verdwenen en wat waren hun […]

Cursusreeks: Vreemdelingendossiers als bron voor de lokale geschiedenis →  29/07/2016

Cursusreeks: Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst? Migratie is brandend actueel. De vele vluchtelingen die recent vanuit conflictgebieden hun land ontvluchten zijn hier een sprekend bewijs van. Daarenboven is migratie geen recent fenomeen. Integendeel, het is een fenomeen van alle tijden. Over deze migratiebewegingen naar België zijn in de archieven veel sporen terug te […]

Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen →  28/07/2016

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale […]

Nieuwe coördinator voor Heemkunde Vlaanderen: Barbara Temmerman →  25/07/2016

Sinds 18 juli heeft Barbara Temmerman als nieuwe coördinator de ploeg van Heemkunde Vlaanderen vervoegd. Barbara studeerde Kunstwetenschappen en Archeologie aan de VUB, gevolgd door een aggregatie. Vanaf 2002 werkte ze bij de VUB aan een doctoraal proefschrift over het crematiegrafveld van het Limburgse Neerharen-Rekem, uit de late bronstijd-vroege ijzertijd, waarmee ze in 2007 promoveerde. […]

Buurten met Erfgoed neemt de basisscholen van Beernem mee op zoektocht →  07/07/2016

Het project ‘Buurten met erfgoed’ neemt basisscholen mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving. Want erfgoed vind je overal, of het nu gaat om landschappen, gebouwen, verhalen of gebruiksvoorwerpen  … Aan de hand van pilootprojecten wil ‘Buurten met erfgoed’ de banden aanhalen tussen scholen en al dit lokale erfgoed. Leraren (en (groot)ouders) werken […]